20150905_172322

นมัสการกับอัครทูตที่พัทยาและกรุงเทพ

Date: 15.09.2015 | News

ในวันที่ 05และ06 กันยายน ท่านอัครทูตได้มาเยี่ยมแถวๆกรุงเทพ ท่านได้นำนมัสการที่บ้านของพี่น้องชายหญิงคู่หนึ่ง บริเวณใกล้พัทยา และในวันอาทิตย์ก็มีนมัสการที่คริสตจักรกรุงเทพ

หัวข้อในการนมัสการแรกคือ ความสัมพันธ์เรากับพระเจ้า และความรักของพระองค์ที่ไม่มีสิ้นสุดต่อเรา อัครทูตได้อธิบายว่า เราควรจัดชีวิตเรากับคำสอนอย่างไร และความช่วยเหลือแบบไหนที่เราสามารถคาดหวังจากพระเจ้าและพระเยซูพระบุตรของพระองค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้กล่าวถึงว่า เรามักจะต้องอดทนจนกว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะมาถึง ท่านได้แนะนำให้เราเรียนรู้จากชีวิตของพระเยซู หลังจากนมัสการ เราได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน และร่วมรับประทานอาหารกัน

ในวันอาทิตย์มีนมัสการที่กรุงเทพ ท่านอัครทูตชี้ให้เห็นถึงหน้าที่การรับผิดชอบของเราต่อชีวิตแห่งความเชื่อ ท่านได้นำสิ่งนี้ไว้ตรงกันข้ามกับการที่จะเชื่อในสัญญาณ เพราะเบื้องหลังอาจจะมีความคิดเห็นที่เราอาจจะดึงดูดจากการทำหน้าที่ต่อพระเจ้า ด้วยความต้องการในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ การร้องเพลงของคริสตจักร และเสียงดนตรีจากเปียโนและไวโอลิน นั้นเป็นโอกาสพิเศษของชั่วโมงแห่งพระพร ในทั้งสองนมัสการนั้น เราได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วย