OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“…อะไรคือสิ่งดีที่ข้าพเจ้าควรจะทำ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตนิรันดร์” –นมัสการสำหรับเด็กในกรุงเทพ

Date: 24.09.2015 | News

ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เป็นนมัสการพิเศษสำหรับเด็กที่คริสตจักรที่กรุงเทพ เป็นเรื่องจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับเศรษฐีหนุ่ม โดยการอ่าน การพูดคุย และดูรูป เด็กๆได้เข้าร่วมธรรมเทศนาอย่างแข็งขัน พวกเขาทำให้ความคิดของตัวเองเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของและถ้านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเชื่อของเรา มันเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากและเปิดกว้าง ช่วงเวลาสัมผัสใจจริงๆคือความเงียบเทศกาลเมื่อเรากำลังเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท หลังจากนมัสการเราทุกคนได้ฝึกร้องเพลงเด็กๆ และในตอนท้ายที่สุดเราทุกคนก็ได้ใช้เวลาพูดคุยกัน