25 มกราคม
อัครทูตเยี่ยมที่ภูเก็ต
27 มกราคม
อัครทูตวอล์ฟนำนมัสการที่คริสตจักรหัวหิน
10.00 น.
20-21 มีนาคม
อัครทูตเขตเยี่ยมที่ภูเก็ต
ประชุมคณะกรรมการ / นมัสการ
24 มีนาคม
อัครทูตเขตเยี่ยมที่คริสตจักรน่าน
10.00 น.
25 มีนาคม
2561 นมัสการอัครทูตเขตผ่านสไกป์(Skype) ที่เชียงใหม่ เวลา
10:00 น.
28 มีนาคม
2561 อัครทูตเขตนำนมัสการที่หัวหิน เวลา
10:00 น.