7

งานแต่งงานที่เชียงใหม่

Date: 01.12.2016 | News

วันที่ 19 พฤศจิกายน

ที่คริสตจักรเชียงใหม่ก็ได้สัมผัสนมัสการการอวยพระพรงานแต่งงานเช่นกัน เป็นงานแต่งงานของ จูนและ ลัคแลนด์

รากฐานของการนมัสการงานแต่งงานสามารถอ่านได้ใน เอเฟซัส 5:1-2

ขอให้คำสัญญาแห่งพระบิดาเจ้าซึ่งปลุกขึ้นในการอวยพระพรการแต่งงานมาพร้อมกันและเสริมสร้างคู่แต่งงานของเรา