เมื่อวันที่20-21 เมษายน 2556ที่ผ่านมา บิชอพซามวล จ […]
Read More
เริ่มต้นด้วยการประชุมเรื่องการบริหารที่สำนักงานและ […]
Read More
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เป็นวันอีเตอร์ ท่านอั […]
Read More
จากงานอนุชนอาซียนที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2 […]
Read More
เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ได้มีเด็กแ […]
Read More