เมื่อวันที่ 27 มีนาคมมีนัสการวันอีสเตอร์ที่คริสตจั […]
Read More
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 อัครทูตเขต อัวส์ เฮไบเ […]
Read More
ในวันที่ 05และ06 กันยายน ท่านอัครทูตได้มาเยี่ยมแถว […]
Read More
นับตั้งแต่การเกษียณของอัครทูต เดวิด ถัง อัครทูตเฟร […]
Read More