เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 อัครทูตเขต อัวส์ เฮไบเ […]
Read More
ในวันที่ 05และ06 กันยายน ท่านอัครทูตได้มาเยี่ยมแถว […]
Read More
นับตั้งแต่การเกษียณของอัครทูต เดวิด ถัง อัครทูตเฟร […]
Read More
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 อัครทูต วอล์ฟได้มาเยี่ยมพี […]
Read More