วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่คริสตจักรเชียงใหม่ก็ได้สัมผ […]
Read More
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม คริสตจักร น่านของเราได้สัมผั […]
Read More
น้อมส่งองค์ภูมินทร์มหาราชาสู่สวรรคาลัย ด้วยจิตรำลึ […]
Read More
การฉลองวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นประเพณีอันยาวนานในค […]
Read More
เมื่อวันที่ 27 มีนาคมมีนัสการวันอีสเตอร์ที่คริสตจั […]
Read More