คณะกรรมการมูลนิธิคริสตจักรอัครทูตใหม่แห่งประเทศไทย […]
Read More
การเริ่มต้นปีคริสตจักร ได้สัมผัสร่วมกันกับอัครทูตท […]
Read More
วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่คริสตจักรเชียงใหม่ก็ได้สัมผ […]
Read More
น้อมส่งองค์ภูมินทร์มหาราชาสู่สวรรคาลัย ด้วยจิตรำลึ […]
Read More
การฉลองวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นประเพณีอันยาวนานในค […]
Read More