1492946064697

เด็ก/เยาวชนในน่าน

Date: 02.05.2017 | News

การรวมกันของเด็กๆและอนุชนที่คริสตจักรน่าน ที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและการเติมเต็มในกิจกรรมต่างมากมาย ในวันเสาร์ ที่ 22

เมษายน ครูที่มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งจากน่านและเชียงใหม่ได้มาร่วมกัน และสมาชิกคริสตจักรได้ช่วยกันเตรียมบทเรียนต่างๆไว้สอนเด็กด้วย เด็กๆและอนุชนของเราได้แสดงให้เห็นพรสวรรค์และความสามารถต่างๆ ในตอนเย็น สมาชิกทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโปรแกรมอันแสนวิเศษ คือร่วมรับฟังดนตรีจากเด็กๆและอนุชน ในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน สมาชิกทั้งคริสตจักร เด็กๆและอนุชนได้เข้าร่วมนมัสการร่วมกัน

หัวข้อการนมัสการของอาทิตย์นี้คือ อาทิตย์ทางตาล ศุกร์ประเสริฐ และอีสเตอร์