ขอบคุณที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน เว็บไซต์ ของเรา

ด้วยหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ เราให้ข้อมูลบางอย่างกับคุณ

• ว่าเราคือใคร
• หลักความเชื่อของอัครทูตใหม่
• การนมัสการและสถานที่
• วันที่และเหตุการณ์ต่างๆที่จะมาถึง

ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนตามโบสถ์ต่างๆของเราเสมอและ
เราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งถึงการมาเยี่ยมของท่าน

อา นาจทแพร่ ี่ ไปยังมนุษย์ ปกติ อัครทูตหัวหน้าได้ก […] Read More
เออร์วิน ซันชิ ชาตะ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 มรณะ 2 พฤ […] Read More
คริสตจักรแห่งความสุขได้ต้อนรับท่านอัครทูตเขตเอ็ดดี […] Read More
ข้าพเจ้าท่านได้รับพระพรอย่างมากมาย และมีประสบการณ์ […] Read More
การรวมกันของเด็กๆและอนุชนที่คริสตจักรน่าน ที่เต็มไ […] Read More