OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นมัสการสำหรับงานเฉลิมฉลองแต่งงานครบรอบ 60 ปี

Date: 24.09.2015 | News

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 อัครทูตเขต อัวส์ เฮไบเซ่น ได้มาเยี่ยมคริสตจักรที่เชียงใหม่ และได้นำนมัสการ และท่านได้อธิษฐานเผื่อสำหรับงานครบรอบแต่งงาน 60 ปี ของฮันนี่และเออร์วิน
พื้นฐานในนมัสการมาจากข้อพระคัมภีร์ 1 เปโตร 2: 5 เรารับใช้พระเจ้าโดย
• ทุ่มเทชีวิตของเราต่อพระองค์
• ประกาศสรรเสริญพระองค์
• อธิษฐานร่วมกันสำหรับเพื่อนบ้านของเรา
• จงรวมเราเข้าด้วยกันเพื่อช่วยผู้อื่น
• ให้เราจงถวาย
ในฐานะที่เป็นศิลา ศิลาที่มีค่า เราควรจะสร้างบ้านแห่งจิตวิญญาณ เป็นปุโลหิตบริสุทธิ์ สิ่งนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานแต่งงานครบรอบ 60 ปี

หลังจากงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานเพชร(ครบรอบ60ปี)ที่เกิดขึ้น ทั้งคู่ได้รับการยกย่องในทางที่ดีและยอดเยี่ยมจากครอบครัวเพื่อนและพี่น้องในความเชื่อ