unnamed-(1)

ถึง พี่น้องทั้งชายและหญิงที่รัก,

Date: 03.01.2018 | News

ข้าพเจ้าท่านได้รับพระพรอย่างมากมาย และมีประสบการณ์มากมายกับพระเจ้า

ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ถือเป็นประเพณีที่ดีในการแลกเปลี่ยนความปรารถนาดีให้แก่กันและกัน  แต่เราควรจะทำเพื่อผู้อื่นได้มากขึ้นไปอีก เราสามารถอธิษฐานเผื่อกันและกันได้ด้วย และอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “ขอทรงอวยพระพรแด่พี่น้องของข้าพเจ้าเถิด! ขอทรงเสริมกำลังให้พี่น้องหญิงของข้าพเจ้า! ขอพระองค์ทรงปกป้องและปลอบโยนพวกเขาเถิด”

และนี่คือบางสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกวันตลอดทั้งปี ข้าพเจ้ายังคงคิดถึงพี่น้องชายหญิงทั้งหลายของเรา ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีสงคราม ความยากลำบาก และความรุนแรง แต่ข้าพเจ้ายังคิดถึงผู้ที่ประสบกับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเป็นอย่างมาก พี่น้องที่รักทั้งชายและหญิงทั้งหลายเอ๋ย ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าหลายคนกำลังอธิษฐานเผื่อท่าน!

พวกอัครทูตอธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับเราแต่ละคน เพื่อให้เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายของความเชื่อของพวกเราและการกลับมาของพระเยซูคริสต์  ขอให้เราเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้ในปีใหม่ ท่านสามารถติดตามโปรแกรมการฝึกอบรมของพวกเรา ซึ่งจะมีการเน้นเรื่องสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี

ขอให้เราใส่ใจกับเรื่องความรัก ความชื่นชมยินดี  ชัยชนะ และการสรรเสริญพระเจ้า ปีนี้เราจะใส่ใจตัวเราในลักษณะอื่นๆ ที่สำคัญของการเจ้าสาวแห่งคริสตจักร นั่นคือ ลักษณะความซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์

ยิ่งกว่านั้นความรัก ความชื่นชมยินดี  และความซื่อสัตย์ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญของลักษณะของเจ้าสาว ซึ่งจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น แต่เราจะแสดงความซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ได้อย่างไร? โปรดให้ข้าพเจ้าพูดถึงสี่ประการตรงนี้

  • การซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์หมายถึง การทำตามตัวอย่างของพระองค์
  • การซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์หมายถึง การรักษาความรักของพวกเราแม้ในช่วงเวลาที่ลำบาก
  • การซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์หมายถึง ความต้องการที่จะรับใช้
  • การซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์หมายถึง การรักษาคำสัญญาของพวกเรา

เหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่สุด ในวันอาทิตย์หน้าเราจะพบว่าสิ่งนี้มีความหมายสำหรับเราเป็นส่วนตัว

หัวข้อของความซื่อสัตย์นั้นกว้างมาก มันประกอบไปด้วยความคิดที่สำคัญ เช่น ความจริงใจ ความน่าเชื่อถือ ความอดทน และความไว้วางใจ  ในปีที่จะมาถึงนี้ เราจะมองเห็นภาพของความซื่อสัตย์ในแง่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากมาย

ทำไมน่ะหรือ? คือว่า  จริงๆแล้วมันก็เป็นจริงทีเดียวที่ว่า ความซื่อสัตย์ของพวกเราต่อพระคริสต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเชื่อของพวกเรา ดังนั้น ในความจริงที่มีความหมาย กล่าวคือ  ในบางภาษาใช้ในความหมายอย่างเดียวกัน สำหรับคำว่า “ความเชื่อ” และ “ความซื่อสัตย์” ในพระคัมภีร์ใหม่

ข้าพเจ้าหวังในความคิดและจิตใจของข้าพเจ้าว่า ท่านนั้นจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งในปี ค.ศ. 2018 ขอให้พวกเรายึดมั่นในความซื่อสัตย์และความจริงต่อองค์พระผู้เป็นพระเจ้าต่อไป!