การรวมกันของเด็กๆและอนุชนที่คริสตจักรน่าน ที่เต็มไ […]
Read More
คณะกรรมการมูลนิธิคริสตจักรอัครทูตใหม่แห่งประเทศไทย […]
Read More
การเริ่มต้นปีคริสตจักร ได้สัมผัสร่วมกันกับอัครทูตท […]
Read More
วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่คริสตจักรเชียงใหม่ก็ได้สัมผ […]
Read More
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม คริสตจักร น่านของเราได้สัมผั […]
Read More