อา นาจทแพร่ ี่ ไปยังมนุษย์ ปกติ อัครทูตหัวหน้าได้ก […]
Read More
เออร์วิน ซันชิ ชาตะ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 มรณะ 2 พฤ […]
Read More
คริสตจักรแห่งความสุขได้ต้อนรับท่านอัครทูตเขตเอ็ดดี […]
Read More
ข้าพเจ้าท่านได้รับพระพรอย่างมากมาย และมีประสบการณ์ […]
Read More
การรวมกันของเด็กๆและอนุชนที่คริสตจักรน่าน ที่เต็มไ […]
Read More