ข้าพเจ้าท่านได้รับพระพรอย่างมากมาย และมีประสบการณ์ […]
Read More
การรวมกันของเด็กๆและอนุชนที่คริสตจักรน่าน ที่เต็มไ […]
Read More
คณะกรรมการมูลนิธิคริสตจักรอัครทูตใหม่แห่งประเทศไทย […]
Read More
การเริ่มต้นปีคริสตจักร ได้สัมผัสร่วมกันกับอัครทูตท […]
Read More
วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่คริสตจักรเชียงใหม่ก็ได้สัมผ […]
Read More