อัครทูตเขตและคณะกรรมการของมูลนิธิคริสตจักรอัครทูตใหม่แห่งประเทศไทยได้มาร่วมกันในการอนุมัติงบการเงินและงบประมาณเช่นเดียวกับการอภิปรายพื้นฐานของคริสตจักรใน ประเทศไทย ในปี 2559 มีนมัสการรวมทั้งสิ้น 330 ครั้ง และมีจิตวิญญาณที่เข้าร่วม 4,654 ดวง “ฝูงแกะฝูงเล็ก แต่ยังคงมีชีวิตอยู่” อัครทูตเขตได้กล่าวไว้
Read More
Annual Board Meeting in Bangkok, 2nd April 2016 The District Apostle and the Board of Directors of the Foundation of the New Apostolic Church in Thailand has met to approve the financial statement and budgets as well as discussing the state of Church in Thailand. In 2015 at total of...
Read More
On 27th of March the Easter Divine Service was celebrated in our Hua Hin congregation. Our Priest Christian from the Bangkok congregation travelled with his family to Hua Hin to celebrate the service. The altar was decorated with painted eggs to symbolize new life, which came from the rise of...
Read More
But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ!   VICTORY WITH CHRIST. With this  message based on 1. Corinthians15:57 the Chief Apostle sets a powerful accent for the year 2016. With the Lord’s promise Because I live, you will live also (John 14:19)...
Read More
On 20th September 2005 District Apostle Urs Hebeisen visited the Chiangmai congregation and conducted a divine service. After he bestowed the Wedding Anniversery Blessing to the couple Erwin and Hanny Santschi. for their Diamond Wedding. The service was based on 1 Peter 2:5. We serve God by: — dedicating our...
Read More