วันขอบพระคุณพระเจ้าประจำพ.ศ.2553

Date: 16.07.2015 | News

ในวันขอบพระคุณพระเจ้าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสุขและความอบอุ่น เพราะทุกๆคริสตจักรได้ร่วมนมัสการกับคริสตจักรและครอบครัวของแต่ละคน เป็นวันที่พวกเราได้แสดงออกถึงความรักและการขอบคุณต่อพระเจ้าพระบิดาของเรา หลังจากนมัสการสมาชิกทุกคนก็ร่วรับประทานอาหารกัน และได้แจกจ่ายผักและผลไม้ให้กับเพื่อนบ้านของพวกเรา เราทุกคนต่างนำสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้แก่พระเจ้าของเรา