วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เป็นวันอีเตอร์ ท่านอั […]
Read More
จากงานอนุชนอาซียนที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2 […]
Read More
เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ได้มีเด็กแ […]
Read More
ในวันขอบพระคุณพระเจ้าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีควา […]
Read More
ในวันที่ 11 กันยายน 2553 มีการประชุมผู้รับใช้แห่งป […]
Read More