post

“ไว้อาลัยจากประเทศไทย”

Date: 12.05.2020 | News

เออร์วิน ซันชิ
ชาตะ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
มรณะ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คริสตจักรอัครทูตใหม่แห่งประเทศไทยได้สูญเสียหัวหน้าผู้ประกาศเออร์วิน ซันชิ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มานานหลายปี ผู้ได้ล่วงหลับไปในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ท่านได้เกิดที่เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 ท่านพร้อมฮันนีภรรยาของท่านได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และนับตั้งแต่นั้นมา ท่านได้รับการสถาปนาเป็นหัวหน้าผู้ประกาศที่ได้รับใช้ภารกิจของคริสตจักร ท่านได้อุทิศตัวในการดูแลวิญญาณเป็นพิเศษและยังรับผิดชอบเป็นครูสอนพระคัมภีร์และหลักคำสอน

ประจักษ์พยานที่มีชีวิตของท่านเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้ตราตรึงใจคนเป็นจำนวนมาก ท่านเป็นที่รักของคนทั้งปวง ท่านมีความสนใจเป็นพิเศษในการพัฒนาจิตวิญญาณของเยาวชนและเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นหัวหน้าผู้ประกาศประจำเขต ท่านได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งแก่บรรดาอัครทูตและผู้นำคริสตจักร ท่านมีความสามารถด้านภาษาศาสตร์ ความรู้ด้านศาสนศาสตร์ และความสามารถด้านวรรณกรรมซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่งานอดิเรกของท่าน แต่เป็นเหมือนทรัพย์สินของโปรแกรมและกิจกรรมของคริสตจักร

ลักษณะอันดีงามและชอบช่วยเหลือของท่าน ทางคณะกรรมการคริสตจักรจึงได้ทำให้ท่านเป็นผู้นำที่โดดเด่นแม้หลังจากท่านได้เกษียณจากงานรับใช้และหน้าที่งานอภิบาล ท่านไปทุกที่ที่ต้องการไป ท่านเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าสำหรับด้านจิตวิญญาณ ไม่มีใครสามารถลืมท่านได้ ท่านจะยังดำรงอยู่ต่อไปในหัวใจของทุกคนเสมอ

ฮันนี่ภรรยาของท่านที่ท่านได้แต่งงานเมื่อปี พ.ศ. 2498 ได้ประทานของขวัญให้ท่านคือ ลูกสาว 1 คน และลูกชาย 3 คน ซึ่งพวกเขาได้เจริญเติบโตขึ้นพร้อมทั้งมีหลานเหลนด้วยซึ่งอยู่ในใจของทุกคน

ทั้งคู่เรี่ยวแรงกำลังได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ด้วยความช่วยเหลือจากการคริสตจักรที่เชียงใหม่ ท่านทั้งคู่ได้อยู่ในบ้านด้วยกันจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่แล้วพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ก็ได้ไถ่ท่านเออร์วินไปจากความทุกข์ทรมานและนำท่านไปสู่สันติสุข ท่านได้หลับตาของท่านตลอดไปในความรักและพระคุณของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์

“ ลาก่อนเออร์วินเราเป็นหนึ่งเดียวในสามัคคีธรรมกับพระคริสต์และจะได้พบกันอีก”