4

อัครทูตวอล์ฟเยี่ยมทางภาคใต้ของประเทศไทย

Date: 30.07.2015 | News

สมาชิกบนเกาะสมุยได้ต้อนรับอัครทูต วอล์ฟ และมีการนมัสการที่บ้านสมาชิก ที่ถัดไปคือไปเยี่ยมที่จ.ภูเก็ต ซึ่งยังสามารถพบกับสมาชิกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมนมัสการพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ได้ เราอธิษฐานและหวังว่าพระบิดาแห่งสวรรค์จะเปิดทางให้กับพวกเขาได้มีนมัสการที่ภูเก็ตด้วย และในวันเสาร์ สมาชิกของเราได้รวมตัวกันในคริสตจักรเล็กๆที่ หัวหิน เพื่อมีนมัสการที่นั่น หลังจากนมัสการมีการพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ในวันอาทิตย์การนมัสการที่กรุงเทพเป็นการผสมผสานกันของไทยและชาวต่างชาติ และท่านอัครทูตของเราได้ทำพิธีบัพติศมาและพิธีเจิมให้กับเด็กหญิงที่น่ารัก ทั้งคริสตจักรและแน่นอนพ่อแม่ของเด็กต่างร่วมยินดีและรู้สึกขอบคุณ เราปรารถนาให้พวกเขาได้รับพระพรที่พิเศษ