3

วันอีสเตอร์กับพี่น้องชาวอาข่า

Date: 30.07.2015 | News

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เป็นวันอีเตอร์ ท่านอัครทูตเขตได้ไปเยี่ยมและนำนมัสการที่บ้านป่าบงงามล่าง จ.เชียงราย ที่นั่นมีสมาชิกของคิสตจักรอัครทูตใหม่ที่เป็นชาวอาข่าอาศัยอยู่ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ท่านอัครทูตเขตเอไบเซ่นและท่านอัครทูตวอล์ฟได้นำนมัสการวันอีสเตอร์ในครั้งนี้ มีพี่น้องจากจังหวัดน่าน พะเยาว์ เชียงใหม่และเชียงรายมาร่วมนมัสการในครั้งนี้ด้วย