8

บิชอพซามวลและพระแพทริคเยี่ยมคริสตจักรเชียงใหม่

Date: 30.07.2015 | News

เมื่อวันที่20-21 เมษายน 2556ที่ผ่านมา บิชอพซามวล จากอินโดเนเชีย พระแพทริคและภรรยาจากหัวหิน ได้เดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรเชียงใหม่ และถือเป็นโอกาสที่ดีที่ในวันเสาร์ ที่20 เมษายนได้ให้อนุชนมาร่วมฝึกร้องเพลงกัน

 

หลังจากนมัสการในวันอาทิตย์ ที่21 เมษายน ทั้งคริสตจักรเชียงใหม่ก็ร่วมกันฝึกร้องเพลงร่วมกัน