thanksgiving-2014-011

นมัสการวันขอบคุณพระเจ้าในประเทศไทย

Date: 30.07.2015 | News

เต็มไปด้วยความปิติยินดีและความขอบคุณในสิ่งต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมเพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า
การนมัสการของเราในเชียงใหม่นั้นได้รับพระพรที่พิเศษคือการได้ต้อนรับพระออสวิน และภรรยาที่รักของเขา
พระออสวิน จะเป็นผู้นำนมัสการที่คริสตจักรเชี่ยงใหม่ เราหวังให้เขาได้รับพระพรอย่างยิ่ง
จุดมุ่งเน้นในการเทศน์อยู่ในข้อพระคัมภีร์

สดุดี 104, 27-28


“ทุกชีวิตเหล่านี้ชะแง้คอยพระองค์ให้ประทานอาหารตามกำหนดเวลา
เมื่อพระองค์ประทานพวกมันก็เก็บรวบรวมเมื่อพระองค์ทรงแบพระหัตถ์ออกพวกมันก็อิ่มหนำด้วยสิ่งดี”

 

แกลเลอรี่ภาพ