สำหรับการยืนยันสถานที่และเวลาของการนมัสการของเรา
กรุณาติดต่อสำนักงานของโบสถ์ในจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนการมาเยี่ยมเราของคุณ

Office of Apostle:        nac@nacthailand.org
Administration Office: chiangmai@nacthailand.org
Rector Bangkok :        bangkok@nacthailand.org
Rector Hua Hin :         huahin@nacthailand.org

ชื่อของคุณ (จำเป็นต้องใช้)

อีเมล์ของคุณ (จำเป็นต้องใช้)

เรื่อง

ข้อความของคุณ