ค่ายเด็กและอนุชน ปี2010

Date: 30.07.2015 | News

เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ได้มีเด็กและอนุชนมารวมตัวกัน จากเชียงราย น่าน  พะเยา อีสาน กรุงเทพ และภาคใต้ ได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเด็กเล็กเรียนระวีวารศึกษา กลุ่มเด็กโตเรียนการปฏิญาณตน บรรยากาศทั้ง 2 ชั้นเรียนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป แต่เด็กทั้งสองกลุ่มต่างก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อเต็มที่ หลังจากนั้นช่วงเย็นก็เป็นเกมส์กีฬาที่นำเอาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มารวมกัน ส่วนในตอนค่ำเป็นการแสดงออกของเด็กๆที่มีทั้งร้องเพลงและ เล่นกีต้าร์ ในวันอาทิตย์ก็เป็นการนมัสการสำหรับเด็กและอนุชนโดยเฉพาะ ทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับพร้อมด้วยความประทับใจ