สำหรับการยืนยันสถานที่และเวลาของการนมัสการของเรา กรุณาติดต่อสำนักงานของโบสถ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการมาเยี่ยมเราของคุณ

New Apostolic Church International

http://www.nak.org

New Apostolic Church Philippines

http://nac-philippines.org/

New Apostolic Church Bangkok

http://www.nac-bangkok.org

New Apostolic Church Japan

http://www.nac-japan.org/

New Apostolic Church Malaysia

http://www.nac-malaysia.org

New Apostolic Church in Singapore

http://www.nac-singapore.org

New Apostolic Church in Taiwan

http://www.nac-taiwan.org

New Apostolic Church in Korea

http://www.nac-korea.org