20150218_102656_resized

หน้าที่ในภูเก็ต

Date: 30.07.2015 | News

ในจุดหมายที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนี้ ได้มีการนมัสการมานานหลายปีแล้ว ในช่วงเวลาที่ผู้นำและสมาชิกบางส่วนได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอื่น ในเวลานั้นก็ไม่ค่อยมีการนมัสการประจำ แต่อัครทูตวอล์ฟได้ไปเยี่ยมบ่อยขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ได้มีการนมัสการ และมีสมาชิกมาร่วมกัน 15 คน ครั้งต่อไปก็จะมีผู้รับใช้ไปเยี่ยม ซึ่งได้วางแผนไว้ในช่วง มิถุนายน โปรดเข้าไปดูในเว็ปไซด์ของเรา หรือติดต่อเรา